Nakladatelství GEUMNakladatelství
a vydavatelství

Kazuistiky v angiologii

Splňujete podmínky edukačního grantu?

Roční předplatné

ISSN: 2336-2790

Rok vydání: od roku 2013

Počet stran: 30–60

Formát a rozsah: A4, 30–60 stran, odborný recenzovaný časopis

Periodicita: 3–4x ročně + případná suplementa

Čtenářská skupina: angiologové, internisté, radiologové, cévní chirurgové, praktičtí lékaři

Skladem

Navštivte internetovou verzi časopisu Kazuistiky v angiologii, kde jsou kromě pdf verze tištěných čísel dostuné další články a aktuality z oboru.

Obsah:

80 % – kazuistiky související s diagnostikou a léčbou cévních onemocnení (sensu lato), tedy i z pohledu radiologie, chrirurgie ad. Kazuistiky didaktické, raritní, chybové aj.
10 % – redakční texty (portrét osobnosti, recenze knih, rozhovory)
10 % – redakční ilustrace a inzerce

Redakční rada:

MUDr. Ewald Ambrozy, PhD.
Angiologická ambulancia, II. interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Angiologická ambulancia, Nemocničná poliklinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
II. interní klinika, LF UK a FN Plzeň

MUDr. Martin Holý
Interní oddělení, Nemocnice České Budějovice

doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
1. LF UK a II. interní klinika VFN, Praha

MUDr. Jiří Matuška
MATMED, cévní ambulance, Hodonín

MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika, LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
FN Ostrava-Poruba

MUDr. Karel Roztočil, CSc. (předseda)
Angiologická ambulance, IKEM

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Centrum cévní a miniinvazivní terapie, Nemocnice Podlesí-Třinec

prim. MUDr. Jan Zeman
Oddělení funkční diagnostiky, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner, tel.: 00420 721 639 079, geum@geum.org

Poznámka:

Indexováno v Bibliographia Medica Czechoslovaca a Bibliographia Medica Slovaca. Distribuce na Slovensko možná pouze v elektronické (pdf) verzi.

Součástí předplatného jsou všechna řádná čísla a řádná suplementa. Suplementa označená jako mimořádná mají individuální distribuci a nejsou součástí předplatného. Většinou jsou ale po určitém čase dostupná v elektronické podobě v archivu čísel časopisu.

Přidejte vlastní recenziTOPlist