Nakladatelství GEUMNakladatelství
a vydavatelství

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Prodejcem je Mgr. Karel Vízner – GEUM, Příkrý 118, 513 01 Semily, IČO: 43280943
Doručovací adresa: Nakladatelství GEUM, s.r.o., Nádražní 66, 513 01 Semily, IČO: 27520218

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou obvykle do jednoho až dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Splatnost faktury v objednávce je 14 dnů od vystavení objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
Náklady spojené s balením a dodáním zboží prodejce neúčtuje jen za předpokladu vyhlášení akce, za normálních okolností se ceny těchto služeb stanovují dle sazebníku České pošty. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné)

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Kosmas.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

  d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
1) vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen původní obal, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
2) nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
Nakladatelství GEUM, s.r.o., Nádražní 66, 513 01 Semily
Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
Kontakt: Mgr. Karel Vízner, geum@geum.org

d) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

e) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

TOPlist